top of page

Управление активами

Наше бюро оказывает услуги по управлению Вашими активами на территории Чехии.

 •  použijeme naši dlouholetými zkušenostmi ověřenou nájemní smlouvu

 • v případě vašeho zájmu vyřídíme exekuční doložky k nájemní smlouvě (+1 000 Kč)

 • důkladně ověříme bonitu nájemníka

 • zjistíme bezdlužnost nájemníků

 • vyúčtujeme energie

 • budeme evidovat klíče od nemovitosti, nábytek a další vybavení

 • díky speciálnímu účtu s právem nahlížení budeme kontrolovat příchozí nájmy a upomínat nájemníka při pozdním placení nájmu

 • domluvíme řemeslníky na opravy plynoucí z běžného užívání bytu a závady tím vzniklé (hrazeno vámi po odsouhlasení námi navržených nákladů)

 • po celou dobu nájmu budeme v intenzivním kontaktu s nájemníkem

 • budeme asistovat při vystěhování nájemníka (i neplatiče)

 • 4x ročně detailně zkontrolujeme nemovitost a pošleme vám kontrolní zprávu

 • podáme návrhy k vylepšení a opravě bytu

 • vystěhujeme nájemníka (i neplatiče) a přebereme byt bez vaší přítomnosti

 • vám na přelomu každého měsíce zašleme písemné shrnutí stavu nemovitosti, případných oprav, změn obsazenosti apod.

 • u větších projektů zajistíme extra webovou stránku

Cena: 10 -15 % z nájmu nemovitosti hrazeného nájemníkem dle nemovitosti (min. 1 500 Kč)*

bottom of page